יום שני, 11 בספטמבר 2006

אמנון ז'קונט נדון ל3 שנות מאסר – עיתון דבר
אמנון ז'קונט, סוחר בן 26 מרמת-חן, נידון למאסר שלוש שנים בבית המשפט המחוזי בתל אביב, לאחר שהורשע בהוצאת תמריצים בסך 1.7 מיליון ל"י במרמה באמצעות יצוא-כוזב של תכשיטים.
הסוחר החזיק חנות ברחוב דיזנגוף 183 ועסק ביצוא תכשיטים. תוך כדי כך זייף חשבונות של סוחרים מחו"ל ו"הגדיל" במידה ניכרת את ערך היצוא שלו.
נוסף לכך קנה דולרים בארץ והציג אותם כאילו נתקבלו מעסקי היצוא. בצורה זו הצליח במשך שנה, החל באוגוסט 1972, לקבל בעד יצוא כוזב תמריצים בסכום של 1.7 מיליון לירות.
בחקירת המשטרה נתגלה בחשבונו בבנק סכום של 75,000 דולאר, שהפקידם כדי שייראו כתמורת יצוא.
בבית המשפט הודה אמנון ז'קונט באשמה, אך טען, כי אנשי כנופיה סיבכו אותו במעשי מרמה אלה.
השופטת חנה אבנור לא קיבלה טענה זו וציינה, כי "אדם שנהנה מכספי ציבור בדרך רמיה, עבירותיו פוגעות קשה מאוד במוסר הציבורי, ולא ייתכן שיוטל עליו מאסר-על-תנאי בלבד". השופטת הביעה את צערה, על שאיננה יכולה לחייב את הנאשם בהחזרת הכספים מיד והביעה תקווה שהמדינה תגיש תביעה אזרחית להחזרת הכסף. בינתיים נידון הסוחר למאסר שלוש שנים.


כב' השופטת חנה אבנור ז"ל